Skip to content Skip to footer

ສື່ໂຄສະນາ “ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ” ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ

ໂຄງການສື່ໂຄສະນານີ້ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ຫຼາຍໜ່ວຍງານ ທັງທີ່ມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ

ບຸກຄົນຕົວແບບ

ທ່ານໝໍ ຈັນດາລີ
ສິດພະໄຊ

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ອິນທີ
ເດືອນສະຫວັນ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ Green Discovery Laos

ທ່ານນາງ ຄຣິດສະຕີນາ
ລາຊະສິມມາ

Miss Universe Laos 2020 ແລະ ນາງສາວລາວ 2012

ພວກເຮົາມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ ໄປຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

ລາຍງານ
ອາຊະຍາກຳ
ສັດປ່າ

ໂທ 1601

ຕິດຕໍ່:

ອີເມວ:
info@laowildlifeheroes.org

ທຸກຄົນສາມາດເປັນຜູ້ປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ – Lao Wildlife Heroes. Website by Designix Studio